Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení finanční situace podniku 

    Kuchyňková, Barbora
    Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením finanční situace vybrané společnosti v období 2012 - 2016. Teoretická část práce pojednává o teoretických poznatcích z oblasti finanční a strategické analýzy, které jsou podkladem ...