Now showing items 1-2 of 2

  • Financování podniku zárodečným a rozvojovým kapitálem v podmínkách ČR 

    Kuchyňková, Tereza
    Tato diplomová práce se zabývá financováním podniků formou rizikového a rozvojového kapitálu v podmínkách České republiky. V první kapitole budou zpracována teoretická východiska rizikového a rozvojového kapitálu a budou ...
  • Vymáhání pohledávek 

    Kuchyňková, Tereza
    Bakalářská práce se zaměřuje na vymáhání pohledávek ve společnosti XYZ, a.s.. Práce se zabývá teoretickým vymezením pohledávky, dále jsou srovnávány teoretické poznatky se skutečností. Práce obsahuje návrh na zavedení ...