Now showing items 1-2 of 2

  • Stabilita struktury austenitických ocelí během únavového zatěžování 

    Kudelka, Martin
    Tato diplomová práce je zaměřena na studium vybraných austenitických korozivzdorných ocelí, které byly únavově zatěžovány za normálních a snížených teplot. Teoretická část práce je rozdělena na tři části. První část definuje ...
  • Únavové vlastnosti konstrukční oceli 11 523 

    Kudelka, Martin
    Tato bakalářská práce se zabývá studiem mechanických vlastností oceli 11 523 ve stavu po normalizačním žíhání. Cílem je posouzení struktury materiálu a stanovení statických a únavových charakteristik. V teoretické části ...