Now showing items 1-2 of 2

  • Podnikatelský záměr 

    Novotná, Aneta
    Bakalářská práce se zabývá zpracováním investičního záměru pro firmu Bachl, spol. s.r.o. Předmětem je rozšíření výroby balících folií a s tím související výstavba nové výrobní haly, kde bude umístěn výrobní stroj Extruder. ...
  • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

    Kudlička, Petr
    Předmětem této práce je posouzení informačního systému firmy Bachl spol. s.r.o a podání návrhů na možná vylepšení. Nejdříve je představena samotná firma, její činnost a obchodní situace. Poté je popsán používaný informační ...