Now showing items 1-2 of 2

  • Model terminálu VSAT 

    Kudlička, Miroslav
    V této práci je rozebrána komunikace pomocí družicových sítí VSAT. Jsou definovány možné topologie sítě, používaná kmitočtová pásma, oběžné dráhy využívaných družic a také přístupové techniky. Další část je zaměřena na ...
  • Širokopásmový zesilovač pro čítač 

    Kudlička, Miroslav
    V této práci jsou provedeny návrhy možnosti řešení širokopásmového zesilovače, který by byl vhodný jako předzesilovač pro čítač LCK-1. Jako možná řešení jsou popsány tři metody. Metoda pomocí diskrétních součástek s rozloženě ...