Now showing items 1-2 of 2

  • Nosná konstrukce horského hotelu 

    Kudličková, Jitka
    Diplomová práce se zabývá návrhem nosné konstrukce horského hotelu půdorysného tvaru L. Horský hotel má být realizován v obci Vernířovice v okresu Šumperk. Navrhovaná konstrukce je tvořena 4. nadzemními podlažími. V 1.NP ...
  • Skautský dům 

    Kudličková, Jitka
    Práce řeší návrh skautského domu ve městě Vyškov ve stupni dokumentace pro provedení stavby. Konstrukční systém budovy je zděný z tvárnic HELUZ. Navrhovaný objekt je dvoupodlažní, částečně podsklepený se sedlovou střechou.