Now showing items 1-1 of 1

  • Aplikace fuzzy logiky pro hodnocení kvality zákazníků 

    Homola, Rostislav
    Diplomová práce se zabývá hodnocením kvality zákazníků společnosti Heineken Česká republika, a. s. za pomoci využití teorie fuzzy logiky jako pokročilé metody rozhodování, která bude dále prakticky aplikována v rámci ...