Now showing items 1-2 of 2

  • Elektroerozivní hloubení technické keramiky 

    Kudrna, Tomáš
    Diplomová práce se zabývá elektroerozivním obráběním. První část práce se věnuje studii technologie elektroerozivního hloubení. V experimentální části je provedeno elektroerozivní hloubení keramiky na bázi karbidu křemíku. ...
  • Hloubkové vrty v geologii 

    Kudrna, Tomáš
    Cílem bakalářské práce je vytvořit přehled používaných technologií a techniky pro hloubkové vrtání v geologii. V bakalářské práci jsou popsány používané způsoby hloubení vrtů. Dále jsou zde popsány běžně využívané vrtné ...