Now showing items 1-15 of 15

 • Automatizovaný měřící systém pro zavlažování rostlin s IoT konektivitou 

  Lahoda, Vladimír
  Tato bakalářská práce pojednává o IoT sítích a uvažuje jejich použití jako součást embedded zařízení. Účelem tohoto zařízení je řídit záhonek či zahrádku na základě údajů ze senzorů monitorujících okolní prostředí. Zařízení ...
 • Kompaktní Bluetooth multimetr 

  Kolář, Ondřej
  Bakalářská práce na téma Kompaktní Bluetooth multimetr rozebírá v první části technologii Bluetooth Low Energy. Popsány jsou jednotlivé vrstvy a protokoly jejího komunikačního řetězce. Dále jsou popsány některé obvody a ...
 • Kvalita obrazu a služeb v širokopásmových multimediálních sítích a systémech budoucnosti 

  Kufa, Jan
  Téma doktorské práce je zaměřeno na analýzu zpracování signálů v širokopásmových multimediálních sítích a systémech budoucnosti, kde se předpokládají systémy s ultra vysokým rozlišením (UHDTV), vysokým snímkovým kmitočtem ...
 • Laboratorní pracoviště pro měření vlastností DVB-T2/T2-Lite 

  Krejčíř, Dominik
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací laboratorního pracoviště pro měření vlastností systému DVB-T2 a DVB-T2-Lite. Oba standardy pro digitální pozemní televizní vysílání jsou podrobně popsány. Při samotném měření ...
 • Měření a analýza vlastností systému DAB 

  Kaštánek, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá měřením a analýzou signálu Digital Audio Broadcasting (DAB). V teoretické části práce se nachází stručný popis vysílacího řetězce DAB. Pozornost je věnována zejména fyzické vrstvě systému ...
 • Nabíječ akumulátorů k jízdnímu kolu 

  Kufa, Jan
  Záměrem této práce je navrhnout vhodný způsob dobíjení mobilních elektronických zařízení s využitím pohybu jízdního kola. V první části bakalářské práce jsou rozebrány různé možnosti nabíjení akumulátorů na jízdním kole, ...
 • Návrh strategie na zlepšení systému nástupní praxe firmy 

  Gazurová, Anna
  Diplomová práce se zabývá problematikou absolventského programu „Středisko nástupní praxe“ ve společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Práce popisuje do jaké míry jsou účastníci nástupní praxe spokojení s její délkou, prací ...
 • On The Performance Of Objective Video Quality Metrics For Uhd Videos 

  Kufa, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  This paper deals with the performance evaluation of different objective metrics, used for the assessment of Ultra HD (UHD) video quality. Video sequences are compressed by HEVC video encoder. Objective scores are compared ...
 • Porovnání objektivních a subjektivních metrik kvality videa pro Ultra HDTV videosekvence 

  Bršel, Boris
  Diplomová práca sa zaoberá hodnotením kvality Ultra HDTV videosekvencií. V práci je najprv teoreticky priblížené kódovanie vybraných kodekov H.265/HEVC a VP9, objektívne hodnotiace metriky ako aj subjektívne metódy hodnotenia ...
 • Predefined Quality Profiles in Different Versions of HEVC Encoder - Influence of PC Architecture of Processor 

  Kufa, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This paper describes a coding efficiency of the High Efficiency Video Coding (HEVC) encoder with different predefined quality profiles. To increase the encoding speed of the video at the same bitrate we can use either other ...
 • Quality Of Service In Digital Video Broadcasting In Czech Republic 

  Kufa, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  The aim of this paper is to explore the quality of services in Digital Video Broadcasting (DVB). This work is focused on long-term measurement of individual DVB standards. Program ČT 24 is selected for more detailed analysis. ...
 • Solární nabíječka s balančním obvodem pro 4 článkovou baterii pracující v IoT 

  Šlígl, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem obvodu pro řízení nabíjení čtyř akumulátorových článků pomocí solární energie. Na jednotlivých článcích je aplikováno pasivní balancování. Je měřeno napětí článků, které by následně ...
 • Subjektivní testy kvality videa pro Ultra HDTV videosekvence 

  Stavěl, Marek
  V této semestrální práci jsou popsány možnosti zdrojového kódování videa. Vlastnosti videí a jejich doporučené úpravy pro test. Práce popisuje subjektivní metody hodnocení kvality a jejich rozdělení na metriky s referencí ...
 • Subjektivní testy vlivu obsahu scény na prostorový efekt 3D obrazu a videa 

  Kaučiarik, Filip
  Práca sa zaoberá štúdiou parametrov videosekvencií ktoré ovplyvňujú kvalitu obrazu pri sledovaní 3D snímkov a videí. Je zameraná na porovnávanie jednotlivých parametrov videosekvencie ktorými sú časová, hĺbková a priestorová ...
 • Výkonový zesilovač pro pásmo krátkých vln 

  Kufa, Jan
  Cílem diplomové práce je vytvoření vysokofrekvenčního zesilovače s možností přepínání pracovní třídy mezi třídami A, B, C s výstupním výkonem 10 W. Zesilovač pracuje na frekvenci od 3,5 MHz do 14 MHz. Diplomová práce ...