Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh podpůrné skladové aplikace pomocí VBA 

    Kugler, Radek
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem podpůrné skladovací aplikace, která má slouţit pro zjednodušení a zefektivnění procesů týkající se skladování zboţí společnosti. S aplikací budou pracovat zaměstnanci společnosti a ...
  • Optimalizace systému zálohování dat 

    Kugler, Radek
    Tato diplomová práce se bude zabývat optimalizací systému zálohování Základní školy v Židlochovicích, a to s možností využití vlastních technologií nebo cloudových služeb. V práci je zanalyzován současný stav systému ...