Now showing items 1-2 of 2

  • Jeřáb sloupový 

    Kuhejda, Lubomír
    Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem sloupového jeřábu pro nosnost 1 000 kg, délku vyložení ramene 4 000 mm a výšku zdvihu 4 800 mm. Cílem je navrhnout hlavní nosné a funkční prvky včetně výběru vhodného ...
  • Posouzení tělesa převodovky a rámu pohonu kolesa kombinovaného skládkového stroje 

    Kuhejda, Lubomír
    Diplomová práce se zabývá strukturální analýzou tělesa převodovky a rámu pohonu kolesa kombinovaného skládkového stroje. Téma je navrženo firmou Vítkovice Gearworks a.s. Cílem práce je stanovit velikosti sil v ozubení, ...