Now showing items 1-16 of 16

 • Analýza přepravních toků v letecké dopravě 

  Šimíček, Martin
  ŠIMÍČEK, M. Analýza přepravních toků v letecké dopravě. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2013. 84 s. Vedoucí diplomové práce Ing. Tomáš Kujal, Ph.D. Diplomová práce pojednává o faktorech, ...
 • Aspekty vyhodnocení vzdušného prostoru 

  Závodník, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá jednak popisem stavu letecké dopravy a to zejména co se týče její bezpečnosti, plynulosti, propustnosti a kapacity. Výše uvedené je poté zhodnoceno v části věnující se aspektům nebezpečnosti ...
 • Inovační metody provádění biologické ochrany letišť 

  Bulíček, Pavel
  Obsahem této diplomové práce je identifikace biologických hrozeb a analýza současných prostředků používaných při biologické ochraně letišť, popis jejich účinnosti a možnostmi jejich uplatnění. Dále se v práci pojednává o ...
 • Návrh národní politiky systému hlášení leteckých nehod a incidentů 

  Motyková, Veronika
  Cílem práce je zpracovat problematiku týkající se národní politiky systému hlášení leteckých nehod a incidentů s využitím databázového systému ECCAIRS v porovnání s dostupnými informacemi ze zahraničí a vytvoření možných ...
 • Návrh způsobu řízení přiblížení na RWY 10 letiště Brno-Tuřany 

  Oros, Štefan
  Obsahom diplomovej práce je návrh nového, prevádzkovo, technicky a ekonomicky vhodného postupu priblíženia pre pristátie na dráhu 10 letiska LKTB. Práca obsahuje zhodnotenie súčasného stavu letiska, kapacitnej problematiky, ...
 • Posouzení evropských systémů hlášení leteckých nehod a incidentů 

  Jonáš, Jiří
  Cílem práce je posoudit evropské systémy hlášení leteckých nehod a incidentů. Především systém hlášení v České Republice a porovnat jej se systémy v ostatních členských státech Evropské unie. Porovnání jednotlivých systémů ...
 • Provozní aspekty a konkurenceschopnost letounů kategorie VLJ 

  Machala, Marek
  Diplomová práce se zabývá problematikou provozních aspekt a konkurenceschopností letounů kategorie VLJ na českém a evropském trhu. Práce obsahuje informace o jednotlivých typech VLJ, jejich provozní náklady a srovnání s ...
 • Přechod od Programu prevence nehod a bezpečnosti letů k Systému řízení bezpečnosti u malého leteckého dopravce 

  Hloucal, Aleš
  Cílem této diplomové práce je návrh postupu přechodu na plně integrovaný systém řízení bezpečnosti, s přihlédnutím ke specifikům malého leteckého provozovatele. To znamená popsání výchozího stavu, prostudování požadavků a ...
 • Přehledové radary v ČR 

  Kohutek, Jakub
  Radary pro řízení letového provozu v ČR. Oblastní (páteřní)přehledové radary. letištní přehledové radary.
 • Rozvoj nízkonákladové letecké dopravy 

  Baumann, Martin
  Během uplynulých 20 let se mezi nejúspěšnější letecké společnosti v Evropě, alespoň podle počtu přepravených cestujících, zařadilo hned několik takzvaných nízkonákladových leteckých společností. Analýza příčiny jejich ...
 • Technicko-provozní porovnání letounů pro dopravu aerotaxi 

  Obuch, Matej
  Diplomová práca je venovaná téme Technicko-prevádzkové porovnanie lietadiel pre dopravu aerotaxi. Tému práce som si vybral vďaka spoločnosti SkyService, ktorá sa v budúcnosti plánuje zamerať práve na túto formu dopravy. V ...
 • Tendence vývoje dopravních letadel 

  Vaščák, Tomáš
  Cílem bakalářské práce je seznámení se s vývojem letadlové techniky, zhodnotit provozní charakteristiky vybraných typů dopravních letounů a vytvořit krátkodobý odhad vývoje dopravních letadel.
 • Typy letadel pro dálkové tratě v civilní letecké dopravě 

  Obuch, Matej
  Bakalárska práca je venovaná téme Výber lietadiel pre dlhé trate v civilnej doprave. Tému práce som si vybral vďaka môjmu intenzívnemu záujmu o letectvo a leteckú techniku. V budúcnosti by som sa chcel profesionálne venovať ...
 • Výběr vhodného typu letounu pro dálkové tratě 

  Kedzior, Jakub
  Cílem mé práce je určit, na základě dostupných informací od leteckých společností a výrobců, vhodný typ dálkového letadla. Jako hlavní podklady při zpracování této práce mi sloužily knihy o letectví, letadlech, letecké ...
 • Výcvik dopravních pilotů 

  Müller, David
  Tato diplomová práce má za účel poukázat na obtížnost a různé metody výcviku dopravních pilotů. Zároveň může sloužit jako návod pro kohokoliv, kdo by se chtěl stát dopravním pilotem a s létáním se doposud nesetkal. Dále ...
 • Základní přehled civilních mezinárodních letišť států evropského regionu 

  Novotný, Roman
  V práci bylo třeba se nejprve seznámit s problematikou vývoje letišť, kde jsem vycházel ze základní myšlenky: „ nejprve bylo sestrojeno letadlo, a pak se stavělo letiště“. Práce obsahuje rozdělení letišť dle našeho ...