Now showing items 1-2 of 2

  • Simulační modelování tlumiče 

    Kukačka, Radek
    Bakalářská práce se zabývá přehledem různých konstrukčních řešení tlumičů osobních automobilů. Součástí práce je zjednodušený simulační model pasivního tlumiče a jeho optimalizace pro daný pracovní cyklus. V přehledu jsou ...
  • Výpočet průhybu hřídele elektrického stroje zahrnující vliv magnetického tahu 

    Kukačka, Radek
    Diplomová práce se zabývá návrhem metodiky výpočtu průhybu a kritických otáček rotoru elektrických strojů. V práci jsou použity dvě metody výpočtu. První je metoda přenosových matic, se kterou je spojeno prostředí Matlab. ...