Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh výroby ochranné vložky do chladiče páry 

    Kukla, Petr
    Bakalářská práce se zabývá návrhem inovace výroby vložky do chladiče páry. Součást bude vyrobena z nízkolegované oceli EN 10216-2 10CrMo9-10. Předložená práce obsahuje přehled možných způsobů výroby, kde jako nejvhodnější ...
  • Zavedení inovační výroby ochranné vložky do výrobního podniku 

    Kukla, Petr
    Diplomová práce popisuje zavedení inovace výroby vložky chladiče páry do výrobního podniku. Vložka se vyrábí ve velikostech nominálního průměru DN 200 – DN 500. Materiálem je nízkolegovaná ocel EN 10216-2 10CrMo9-10. Pro ...