Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh střešní konstrukce nad garážemi 

    Kukla, Radim
    Bakalářská práce „Návrh střešní konstrukce nad garážemi“ se zabývá návrhem a dimenzováním železobetonové střešní konstrukce, kterou tvoří spojitá křížem vyztužená deska. Deska je podepřená trámy v obou směrech. Cílem práce ...
  • Statické řešení dostavby nemocnice v Písku 

    Kukla, Radim
    V mojí diplomové práci „Statické řešení dostavby nemocnice v Písku“ se zabývám statickým řešením novostavby jedné budovy nemocnice. Statické řešení zahrnuje návrh a dimenzování železobetonové stropní konstrukce a obvodových ...