Now showing items 1-2 of 2

  • Vytápění polyfunkčního domu 

    Kukla, Zdeněk
    Cílem této bakalářské práce je návrh vytápění a ohřevu teplé vody pro polyfunkční dům. Dodávka tepla je realizována přes horkovodní předávací stanici v suterénu objektu. Zdrojem tepla je soustava centrálního zásobování ...
  • Vzdálené měřicí systémy a jejich praktické využití 

    Kukla, Zdeněk
    Tato diplomová práce se zabývá vzdálenými měřícími systémy a jejich praktickým využitím v energetice. V první části jsou popsány požadavky na autonomní měřící systém a popis systémů AMM, AMR. Dále jsou zde popsány komunikační ...