Now showing items 1-1 of 1

  • Vzdálené měřicí systémy a jejich praktické využití 

    Kukla, Zdeněk
    Tato diplomová práce se zabývá vzdálenými měřícími systémy a jejich praktickým využitím v energetice. V první části jsou popsány požadavky na autonomní měřící systém a popis systémů AMM, AMR. Dále jsou zde popsány komunikační ...