Now showing items 1-1 of 1

  • SDN pro cloud computing 

    Kuklovský, Adam
    Bakalárska práca sa venuje technológii SDN. Práca obsahuje teoretickú časť a praktickú. V teoretickej časti je popísaný koncept SDN sietí, fungovanie protokolu OpenFlow, porovnanie jednotlivých open source SDN kontrolérov ...