Now showing items 1-1 of 1

  • Elektromagnetická interference kardiostimulátorů 

    Kulík, Jindřich
    Tématem této práce je elektromagnetická interference kardiostimulátorů. Cílem je zjištění odolnosti implantabilních kardiostimulátorů (PM) a implantabilních kardioverterů defibrilátorů (ICD) vůči elektromagnetickému poli. ...