Now showing items 1-2 of 2

  • Možnosti financování stavební zakázky 

    Kulík, Matěj
    Cílem bakalářské práce je navrhnout možnosti financování developerského projektu a porovnat jejich optimálnost z pohledu developera. V teoretické části práce jsou popsány všeobecné informace ohledně rozdělení stavebních ...
  • Studie proveditelnosti multifunkčního objektu v Humpolci 

    Kulík, Matěj
    Cílem diplomové práce je vypracování studie proveditelnosti multifunkčního domu v Humpolci a zhodnocení výnosnosti projektu v prvních 30 letech jeho provozu. Zhodnocení projektu obsahuje výchozí finanční analýzu a další ...