Now showing items 1-4 of 4

 • Calculation of the Disparity Map of Stereo Color Images 

  Kulíková, Barbora (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This article deals with the creation of the depth maps. The first chapter concerns with the physiology of the human space perception and the methods of displaying the 3D content which are the topics closely related to the ...
 • Electrochemical Properties Of Lithium-Ion Battery Under Elevated Temperature 

  Kulíková, Barbora (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  This article presents a topic of the elevated temperature influence on lithium-ion accumulators. The theoretical part of the paper focuses on the basic principles of lithium-ion batteries, their advantages and influence ...
 • Sledování vlivu teploty na vlastnosti lithium-iontové baterie 

  Kulíková, Barbora
  Tato diplomová práce se zabývá sledováním vlivu teploty na vlastnosti lithiumiontové baterií, rešerší tohoto tématu a návrhem experimentů. Shrnutí teorie obsahuje kapitola číslo jedna diplomové práce. Postupně je popsán ...
 • Výpočet mapy disparity z barevných stereo snímků 

  Kulíková, Barbora
  Tato bakalářská práce se věnuje tvorbě disparitních map. První kapitoly jsou zaměřeny na fyziologii lidského vnímání prostoru a metodách zobrazení 3D obsahu, což jsou témata blízce související s disparitní mapou, jejím ...