Now showing items 1-10 of 10

 • Algoritmy grafiky a video v GP-GPU 

  Kula, Michal
  Tato Diplomová práce se zabývá detekcí objektů pomocí obecných výpočtů na grafických adaptérech. Je zde vysvětleno, na jakém principu grafické adaptéry pracují a základy jejich architektury. Na základě nich je ukázáno, jak ...
 • Budování akceleračních struktur na GPU 

  Hába, Jiří
  Tato práce se zaměřuje na výstavbu oktalového stromu pro trojrozměrné trojúhelníkové modely na grafickém hardware. Tato akcelerační struktura byla zvolena na základě porovnání nejčastěji užívaných akceleračních struktur. ...
 • Generování a ochrana proti DOS útoku na aplikační vrstvě 

  Juhaňák, Pavel
  Tato bakalářská práce je zaměřená na generování DoS útoků a ochranu proti nim. Měla by čtenáře uvést do problematiky DoS útoků, objasnit mu jejich dělení a základní principy jejich činnosti. Dále čtenáři nabízí metody a ...
 • Generování a ochrana proti DOS útoku na transportní vrstvě 

  Pelánek, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku síťových útoků Denial of Service a obranu proti těmto útokům. V práci je vysvětleno fungování počítačových sítí, principy útoků DoS a obrana. Druhá část práce se zabývá ...
 • Konstrukce kD stromu na GPU 

  Bajza, Jakub
  Táto diplomová práca sa zaoberá konštrukciou akceleračných štruktúr typu kD strom a následnou ich následnou paralelizáciou pomocou GPU. Na začiatku je čitateľ oboznámený s platformou CUDA pre paralelné programovanie. Ide ...
 • Mobilní aplikace typu klient-server 

  Manďák, Roman
  Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací klientské i serverové části aplikace pro zasílání textových a multimediálních zpráv mezi uživateli. Návrh respektuje znovupoužití komponent pro jejich jednoduché zařazení ...
 • Paralelizace ultrazvukových simulací na svazku grafických karet 

  Dujíček, Aleš
  Tato práce se zabývá rozšířením projektu k-Wave, který řeší simulace šíření ultrazvukových vln v heterogenním prostředí. Výpočet těchto simulací je založen na řešení soustavy parciálních diferenciálních rovnic pseudospektrální ...
 • Porovnání výkonnosti knihoven pro výpočty na GPU 

  Kula, Michal
  Bakalářská práce se zabývá principy práce grafických adaptérů, jejich nasazením pro běžné výpočty za pomoci grafických knihoven a porovnáním těchto knihoven. V práci je vysvětlena vhodnost využití grafických adapterů pro ...
 • Rychlá rekonstrukce obrazu tkání s využítím grafické karty 

  Kadlubiak, Kristián
  Fotoakustická spektroskopie je jedna z nejmodernějších zobrazovacích metod a nachází uplatnění ve vědních oborech jako je medicína, biochemie, materiálová technologie a mnoho dalších. Díky svým vlastnostem je fotoakustická ...
 • Smart City Brno - průzkumy 

  Witassek, Pavel
  Cílem této práce je vytvořit řešení pro město Brno, které městu umožní sběr podnětů a informací o jednotlivých lokalitách od občanů města. Výsledná implementace se skládá ze dvou částí, první část je server s API rozhraním ...