Now showing items 1-2 of 2

  • Aplikace kvantitativních metod při finanční analýze vybrané společnosti 

    Kula, Radomír
    Tato bakalářská práce se zabývá finanční analýzou společnosti pomocí poměrových ukazatelů, časových řad poměrových ukazatelů a užitím matematického softwaru Maple. Z výsledků analýzy a výstupů v softwaru Maple je hodnocen ...
  • Objektivizované stanovení hodnoty společnosti 

    Kula, Radomír
    Tato diplomová práce se zabývá stanovením objektivizované hodnoty podniku na základě provedení strategické a finanční analýzy, které slouží jako základ pro rozdělení aktiv na provozně potřebná a provozně nepotřebná, stanovení ...