Now showing items 1-2 of 2

  • Možnosti systému Sinumerik při programování CNC obráběcích strojů 

    Kulenda, Martin
    Diplomová práce začleňuje řídicí systém Sinumerik 840D mezi v praxi nejpoužívanější řídicí systémy CNC obráběcích strojů. V první části diplomové práce jsou rozebrány metodiky NC programování, které jsou vztaženy pouze k ...
  • Nekonvenční způsoby dělení materiálů 

    Kulenda, Martin
    Bakalářská práce shrnuje poznatky o nekonvenčních způsobech dělení materiálů. V práci jsou rozebrány pouze v praxi nejpoužívanější a nejvhodnější metody. Mezi popsané metody patří dělení materiálů laserem, plazmou, vodním ...