Now showing items 1-4 of 4

 • Finanční trhy 

  Kulhánek, Lumír (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2011-06)
  Purpose of the article The topics of business analysis has been is rapidly developed approach recently. It is used as a supporting tool for enterprise business goals ensuring through informations systems availability. ...
 • Organizované trhy s průmyslovými kovy v době financializace komoditních trhů 

  Smolík, Kamil
  V souvislosti s procesem financializace komoditních trhů, který je charakteristický prudkým nárůstem peněžních prostředků investovaných na komoditních trzích, je diskutována otázka, které faktory v současnosti ovlivňují ...
 • PERSPEKTIVY VÝVOJE IPO V REGIONU STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY 

  Plottová, Sylvia
  Hlavním cílem této disertační práce je identifikovat faktory, které ovlivňují rozhodování podniků o vstupu na kapitálový trh ve vybraných zemích regionu CEE, a formulovat doporučení pro další rozvoj této formy financování. ...
 • Užití kvalitativního modelování při řešení problematiky spojené s externím ratingovým hodnocením 

  Krejčíř, Jaroslav
  Disertační práce pojednává o možnostech využití metod kvalitativního modelování při řešení problematiky spojené s externím ratingovým hodnocením. Metody kvalitativního modelování v praxi mohou pomoci v situacích, kdy je ...