Now showing items 1-2 of 2

  • Aktivity živých buněk pro zachování homeostázy z mechanického hlediska - rešerše 

    Kulhánek, Zdeněk
    Tato bakalářská práce je zaměřena na rešeršní studii o homeostáze buněk. Popisuje svalstvo a strukturu buňky hladkého svalstva. U buněk hladkého svalstva jsou popsány jednotlivé organely se zaměřením na cytoskelet, který ...
  • Konstrukce jednoúčelového vrtacího stroje 

    Kulhánek, Zdeněk
    Cílem této diplomové práce je návrh konstrukce jednoúčelového vrtacího stroje. Jednoúčelový vrtací stroj bude sloužit k obrábění litinového odlitku převodové skříně. V první části práce je provedena rešerše vrtacích strojů ...