Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace návrhu energetické renovace školských budov 

    Mocová, Pavla
    Disertační práce se zabývá metodikou optimálního návrhu energetické renovace školských budov. Práce je zaměřena v první fázi na analýzu vybraných školských budov za posledních 100 let výstavby. V této fázi jsou zjištěny ...