Now showing items 1-2 of 2

  • Světlostálost barevných digitálních výtisků 

    Kulhánková, Michaela
    V této diplomové práci byly řešeny současné způsoby hodnocení světlostálosti barevných digitálních výtisků. V teoretické části jsou uvedeny základní informace potřebné k pochopení experimentu. Vzorky inkoustových výtisků ...
  • Zrychlené testování světlostálosti interiérových nábytkových povlaků 

    Kulhánková, Michaela
    Tato bakalářská práce se zabývá studiem současných metod testování a hodnocení světlostálosti interiérových nátěrů. Jejich blednutí je způsobeno zejména vlivem slunečního záření. V první části jsou uvedeny základní informace ...