Now showing items 1-7 of 7

 • Lávka pro pěší přes řeku Berounku 

  Pejčoch, Karel
  PŘEDMĚTEM DIPLOMOVÉ PRÁCE JE NÁVRH NOSNÉ KONSTRUKCE LÁVKY PRO PĚŠÍ PODPOROVANÉ ZÁVĚSY PŘES ŘEKU BEROUNKU. PRÁCE OBSAHUJE STATICKÝ VÝPOČET ZAVĚŠENÉ LÁVKY O DVOU POLÍCH, KTERÝ BYL VYBRÁN ZE TŘÍ VARIANT. VYBRANÁ VARIANTA JE ...
 • Most na přeložce silnice I/57 přes místní potok 

  Fojtů, Jan
  Tématem práce je bezpečný a hospodárný návrh nosné konstrukce mostu proměnného průřezu v souladu se všemi platnými normami a předpisy. Konstrukce je posouzena dle mezních stavů. Řešení zahrnuje časovou analýzu konstrukce ...
 • Návrh zavěšené lávky pro pěší 

  Uher, Lukáš
  Předmětem diplomové práce je návrh nosné konstrukce lávky pro pěší přes řeku Svratku. Byly vypracovány tři varianty přemostění. Pro další zpracování byla vybrána varianta zavěšené konstrukce. Tvoří ji dva pylony, které ...
 • Nelineární analýza spřaženého průřezu s vlivem smršťování, dotvarování, stárnutí a teploty 

  Hron, Lukáš
  Pokročilé výpočetní metody pro řešení stavebních konstrukcí se v projekční praxi používají stále častěji. Jejich použití je vynuceno nejen nároky na estetiku, funkčnost a vysokou hospodárnost výstavby, ale často přímo ...
 • Rekonstrukce visuté lávky v Kroměříži 

  Liška, Jaroslav
  Předmětem diplomové práce je návrh rekonstrukce visuté lávky v Kroměříži. Lávka slouží k bezpečnému převedení pěší dopravy přes řeku Moravu. Cílem diplomové práce je návrh dvou až tří variant rekonstrukce, z nichž nejvhodnější ...
 • Visutá lávka pro pěší 

  Černý, Jan
  Cílem této diplomové práce je návrh visuté lávky. Lávku tvoří visutá konstrukce předpjatého pásu o jednom poli. Mostovka je na okrajích prostě podepřena a je vedena v parabolickém oblouku. Visuté kabely jsou vedeny ve ...
 • Zavěšená lávka pro pěší 

  Podškubka, Patrik
  Cílem práce je návrh lávky, která převádí odděleně pěší a cyklistickou dopravu nad rychlostní silnicí a místním potokem. Ze dvou variant byla vybrána lávka tvořena monolitickou mostovkou zavěšenou na pylonu ve tvaru písmene ...