Now showing items 1-2 of 2

  • Dynamic Template Adjustment in Continuous Keystroke Dynamics 

    Kulich, Martin
    Dynamika úhozů kláves je jednou z behaviorálních biometrických charakteristik, kterou je možné použít pro průběžnou autentizaci uživatelů. Vzhledem k tomu, že styl psaní na klávesnici se v čase mění, je potřeba rovněž ...
  • Luštění substitučních šifer v klasické kryptografii 

    Kulich, Martin
    Práce uvádí programový nástroj pro automatické luštění monoalfabetických substitučních šifer s využitím slovníkového útoku. Vychází z již uvedených řešení pro anglický jazyk, které však měly omezení na vlastnosti šifrového ...