Now showing items 1-1 of 1

  • Ekologické aspekty paroplynové teplárny Červený Mlýn 

    Šilar, Martin
    Tato diplomová práce se zabývá environmentálními aspekty paroplynové teplárny Červený mlýn. Úvodní část práce pojednává o současné výrobní technologii a energetické bilanci provozu. V následující kapitole je paroplynová ...