Now showing items 1-2 of 2

  • Realizace digitálního osciloskopu 

    Kulig, Tomáš
    Následující práce je zaměřená na návrh digitálního osciloskopu. Vstupní obvody však budou řešeny analogově. Pro rychlé zpracování digitální dat z výstupu A/D převodníků bude použit obvod DSP (od firmy Texas Instruments). ...
  • Vzdálená správa mikrokontroléru přes Internet 

    Kulig, Tomáš
    Tématem mé bakalářské práce je vzdálená správa mikrokontroléru přes Internet. Výstupem bude internetová stránka (pomocí níž bude možná komunikace s vývojovou deskou) a konstrukce samotné vývojové desky. Vzhledem k dosti ...