Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Kulkusová, Martina
    Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti CDC Data, s.r.o. v letech 2011-2015. Jednotlivé metody a ukazatele finanční analýzy jsou definovány v teoretické části práce. V praktické části jsou ...
  • Modelování predikce úpadku ve zpracovatelském průmyslu 

    Kulkusová, Martina
    Tato diplomová práce se zabývá problematikou predikce bankrotu společností působících ve zpracovatelském průmyslu v České republice. V teoretické části práce jsou definovány pojmy související s tématem predikce bankrotu, ...