Now showing items 1-2 of 2

  • Studium odrazivosti povrchů 

    Kumpán, Vítězslav
    Bakalářská práce rozebírá problematiku základních vlastností světla a jeho šíření v prostoru. Zabývá se pojmy jako je odrazivost a poměrná odrazivost povrchů. Objasňuje také působení světla různých vlnových délek na člověka. ...
  • Technologie CWDM pro optické bezkabelové spoje 

    Kumpán, Vítězslav
    Tato práce se zabývá návrhem testovacího spoje pro studium vlivu atmosféry na optický svazek v pásmech 830 nm a 1550 nm. Ve vysílací části testovacího spoje jsou zařazeny prvky technologie optických vláken včetně vlnově ...