Now showing items 1-6 of 6

 • Aplikace pro penetrační testování webových zranitelností typu Data Validation flaws 

  Němec, Václav
  Tato bakalářské práce se zabývá detekcí webových zranitelností typu Data validation flaws. V práci jsou popsány běžné útoky, obrana před těmito útoky a postupy při automatické detekci. Hlavním cílem je návrh a implementace ...
 • Nástroj na vizualizaci databázového modelu existující databáze 

  Šišák, Ivan
  Snaha zobrazovat informace jednodušším způsobem vedla ke vzniku tohoto projektu. V databázových systémech existuje několik informací, které   popisují databázový model a jejich textová reprezentace je velmi rozsáhlá a ...
 • Šifrování telefonních hovorů 

  Vávra, Jakub
  Diplomová práce se zabývá navržením a vhodnou implementací šifrování telefonního hovoru pomocí desky FITkitu. Cílem diplomové práce je zvolit vhodné kompresní a šifrovací algoritmy a implementovat je, či případně přizpůsobit ...
 • Techniky virtualizace výpočetních platforem v Linuxu 

  Župka, Jiří
  Práce testuje a porovnává nástroje pro virtualizaci výpočetních platforem a vysvětluje pojmy důležité pro pochopení problematiky virtualizace. Jejím hlavním přínosem je srovnání s pohledu výkonnosti, efektivnosti, ...
 • Útoky v síťovém prostředí s využitím programovatelného bezdrátového směrovače 

  Štrbian, Jaroslav
  Cílem této práce byl návrh a realizace "man-in-the-middle" útoku v síťovém prostředí. Útok byl zaměřený na SSL protokol za účelem získání přihlašovacích údajů klienta. Při práci byl použit bezdrátový směrovač s linuxovou ...
 • Zobrazování TMC událostí na webu 

  Hora, Tomáš
  Tato práce popisuje návrh a realizaci systému pro zobrazení dopravních informací, vysílaných pomocí rádiových vln technologií RDS-TMC (Radio Data System - Traffic Message Channel), na webových stránkách. Je zde také do ...