Now showing items 1-3 of 3

 • Podnikatelský záměr rozvoje obchodních aktivit firmy 

  Sedlák, Martin
  Diplomová práce se zabývá založením nové oděvní značky s cílem rozšíření a diverzifikace podnikatelských a obchodních aktivit podniku RKM brokers s.r.o., který se v současné době zabývá realitní a developerskou činností ...
 • Zhodnocení ceny stavebního objektu při jeho rekonstrukci na nebytové prostory 

  Tuscher, Martin
  Diplomová práce se zabývá oceněním nemovité věci před a po změně účelu užívání. Práce je rozdělena na dvě části. V teoretických vstupech jsou definovány oblasti, které se týkají oceňování nemovitých věcí. V praktické části ...
 • Zhodnocení objektu při jeho modernizaci na bezbariérovou stavbu 

  Vašek, David
  Cílem této bakalářské práce bude zhodnocení objektu při jeho modernizaci na bezbariérové řešení, aby mohl být plně využíván osobou s omezenou schopností pohybu. Mým úkolem bude ocenění stávající nemovitosti, poté navržení ...