Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh synchronního stroje s vnořenými magnety 

    Kuna, Kristián
    Pre rozvoj synchrónnych strojov s permanentnými magnetmi bol kľúčový vývoj výkonovej elektroniky, zlepšovania ich parametrov, ale aj zvýšenie dostupnosti permanentných magnetov. Cieľom tejto práce je porovnať rôzne topológie ...
  • Studie pracovních charakteristik více-fázového stroje 

    Kuna, Kristián
    S postupom času sa elektrotechnicky průmysl posouval dopředu. Přišel rozvoj v automobilovém průmyslu, leteckém průmyslu, navigácí a dalších odvětvích. S rozvojem automobilového a leteckého průmyslu se zvětšila potřeba pro ...