Now showing items 1-2 of 2

  • Výpočtová predikce porušování materiálu při tváření 

    Kunc, Vítězslav
    Tato diplomová práce se zabývá vznikem centrálních trhlin při dopředném protlačování. Pomocí výpočtového modelování je sledována schopnost vybraných kritérií porušování realisticky předpovídat tvorbu centrálních trhlin. ...
  • Výroba dílců zakružováním 

    Kunc, Vítězslav
    Projekt je vypracovaný v rámci bakalářského studia Strojního inženýrství předkládá přehled moderních metod zakružování. V literární studii jsou zhodnoceny jednotlivé moderní metody, stroje používané při výrobě zakružovaných ...