Now showing items 1-2 of 2

  • Marketingové plánování ve stavebním podniku 

    Kundelius, Ondřej
    Tato diplomová práce se zabývá problematikou marketingového plánování ve stavební společnosti. Teoretická východiska jsou poté aplikována na konkrétní stavební podnik, kterým je společnost KALÁB-stavební firma. V diplomové ...
  • RODINNÝ DŮM 

    Kundelius, Ondřej
    Tématem této bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace rodinného domu o dvou nadzemních podlažích, který je částečně podsklepený. Dům je situován v obci Hamry nad Sázavou a bude v něm bydlet čtyřčlenná rodina. ...