Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh komunikačního mixu cateringové společnosti 

    Pelikánová, Adéla
    Diplomová práce se zabývá návrhem komunikačního mixu začínající společnosti. Tyto návrhy přitom vychází z teoretických poznatků z oblasti marketingu, marketingové komunikace a také z analýzy rozborů vnějších a vnitřních ...