Now showing items 1-2 of 2

  • Umělé srdce na principu plynových akumulátorů 

    Kunický, Ondřej
    Diplomová práce se zabývá návrhem umělého srdce na principu plynových akumulátorů. Úvodní část popisuje anatomii a fyziologii kardiovaskulárního systému u člověka, mechanické srdeční náhrady a základní vlastnosti pneumatických ...
  • Výroba vodíku elektrolýzou 

    Kunický, Ondřej
    Bakalářská práce se zabývá výrobou vodíku elektrolýzou. Úvodní část popisuje základní vlastnosti vodíku, možnosti jeho uskladnění, transport, vodíkovou bezpečnost, ekonomiku vodíkového hospodářství a vliv na životní ...