Now showing items 1-6 of 6

 • Elektrolyzér pro výrobu vodíku 

  Kunovjánek, Miroslav
  Práce se zabývá výrobou vodíku a kyslíku pomocí elektrolýzy v zařízení s názvem Elektrolyzér. Podstatou práce je zajištění co nejvyšší účinnosti tohoto procesu, a to testováním různých materiálů a povrchů elektrod a ...
 • Monitoring provozu fotovoltaické elektrárny 

  Střípek, Martin
  Bakalářská práce pojednává o teoretických poznatcích Fotovoltaiky. Největší výhodou pro získávání energie je v dlouhé době nevyčerpatelný zdroj Slunce. Tento pohled je důležitý v době, kdy se stále více zemí stávají ...
 • Nové typy membrán pro elektrolyzér vodík - kyslík 

  Hýbl, Jiří
  Tato práce se zabývá výrobou vodíku a kyslíku elektrolýzou. Cílem práce bylo proměřit různé typy membrán a vybrat nejlepší pro použití v elektrolyzéru vodík - kyslík. Vlastnosti membrán byly ověřeny v laboratorním elektrolyzéru ...
 • Přípravek na cyklování superkondenzátorů 

  Hába, Roman
  Superkondenzátor je perspektivní elektrotechnická součástka dosahující velmi velkých kapacit. V současné době se pracuje na zlepšování jejich parametrů. Tyto parametry je potřeba testovat. Nabíjení a vybíjení superkondenzátoru ...
 • Studium vodivosti PVA membrán, obsahujících alkalické hydroxidy 

  Kunovjánek, Miroslav
  Práce se zabývá studiem separátorů a membrán, vhodných pro použití v alkalických elektrochemických aplikacích, jako palivové články nebo elektrolýza. Jako základní materiál pro výrobu membrán je použit polymer polyvinylalkohol ...
 • Uhlíkové elektrody pro superkondenzátory 

  Moncoľ, Maroš
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou superkondenzátorov založených na princípe elektrickej dvojvrstvy a uhlíkovými materiálmi vhodnými pre tento typ superkondenzátorov. V teoretickej časti je popísaná podstata ...