Now showing items 1-2 of 2

  • Hydrokolo - studie proveditelnosti 

    Kunovský, Lukáš
    Tato bakalářská práce obsahuje návrh hydraulického systému speciálně určeného pro pohon jízdního kola, který je realizován pomocí hydrostatických převodníků. Podává informaci o potřebných elementech a postupu jejich volby, ...
  • Optimalizace návrhu čerpací stanice 

    Kunovský, Lukáš
    Tato diplomová práce shrnuje potřebné znalosti pro návrh čerpací stanice. Zaměřena je na volbu vhodných čerpadel a regulačních ventilů. Dále podává informaci o metodách matematické optimalizace. Díky propojení těchto dvou ...