Now showing items 1-6 of 6

 • Analýza chování řidiče při jízdě přes přechod pro chodce 

  Kledus, Robert; Semela, Marek; Maxera, Pavel; Kunovský, Martin; Křižák, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Článek se zabývá analýzou chování 8 řidičů při jízdě za soumraku a při noční jízdě přes přechod pro chodce. Sledované vozidlo přejíždí přes moderní přechod v obci, který je označen vodorovným i svislým značením. Ve směru ...
 • Analýza pohybu karoserie vozidla Toyota Yaris při jeho intenzivním brzdění 

  Kunovský, Martin; Semela, Marek (Akademické nakladatelství CERM, 2017-01)
  Článek se zabývá analýzou pohybu karosérie vozidel při jejich intenzivním brzdění pomocí speciální univerzální měřicí soustavy. Měřicí soustava kontinuálně snímá vzdálenost daných bodů vozidla od vozovky. Pro účely tohoto ...
 • Modelování pohonu s DC motorem v prostředí MATLAB/Simulink 

  Kunovský, Martin
  Předložená bakalářská práce se zabývá stejnosměrnými motory, jejich vlastnostmi a jejich modelováním. Pro účel modelování byl vytvořen matematický model stejnosměrného motoru, který je připojen na H-můstek a řízen PWM ...
 • Snižování hluku počítačů obkládáním stěn zvukoizolačními materiály a regulací otáček ventilátorů 

  Kunovský, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá šířením hluku v počítačové skříni, vyzařováním hluku do okolí, vlivem tvaru geometrie a velikosti počítačové skříně na vyzařovaný hluk z počítače, vlivem umístění ventilátoru v počítačové ...
 • Vliv polohy těžiště vozidla na jeho postřetový pohyb 

  Kunovský, Martin
  Diplomová práce se zabývá analýzou vlivu změny polohy těžiště vozidla na jeho postřetový pohyb. V rešeršní části jsou popsány základní metody běžně používané k nalezení příčné, podélné a výškové polohy těžiště, nebo vliv ...
 • Vliv polohy těžiště vozidla na jeho postřetový pohyb 

  Kunovský, Martin
  Diplomová práce se zabývá analýzou vlivu změny polohy těžiště vozidla na jeho postřetový pohyb. V rešeršní části jsou popsány základní metody běžně používané k nalezení příčné, podélné a výškové polohy těžiště, nebo vliv ...