Now showing items 1-1 of 1

  • Temporální XML databáze 

    Kunovský, Tomáš
    Primárním cílem práce je implementace temporální XML databáze v jazyce Java. Jsou zde popsány databáze ukládající XML dokumenty a temporální databáze s důrazem na jejich dotazovací jazyky a je zde rozebrána problematika ...