Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv technologie provádění fasádního systému na cenu objektu 

    Kuntová, Zdeňka
    Cílem této práce je porovnat mezi sebou jednotlivé fasádní systémy a vybrat ten, který při dodržení doporučovaných normových hodnot tepelného odporu obvodového pláště bude mít nejnižší pořizovací náklady získané na základě ...