Now showing items 1-16 of 16

 • An Allan Variance Computation From Very Large Datasets 

  Kunz, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  This paper deals with calculating an Allan variance from a large datasets, which does not fit into a RAM memory. For this reason a parallel method is implemented in LabVIEW 2015 and tested on four different configurations ...
 • An Automated measurement system for measuring an overall power efficiency and a characterisation of piezo harvesters 

  Kunz, Jan; Fialka, Jiří; Beneš, Petr; Havránek, Zdeněk (IOP Publishing, 2018-09-05)
  Systems for measurement power characteristics of piezo harvesters in dependence on a frequency and a load resistance are not commonly used due its complexity. Therefore, the parameters are usually measured manually near ...
 • Comparison Of Methods For Measuring Shockduration 

  Kunz, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  This paper compares a linear interpolation, an interval and a sine interpolation method for measuring mechanical shock duration. All methods are analysed to find differences and limitations. Then methods are tested on ...
 • Few Issues When Measuring A High-G-Shock 

  Kunz, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  This paper deals with effects which cause differences between real and measured mechanical shock, namely a high-pass filtering caused by a piezoelectric sensor and a charge amplifier and a resonance ripple caused by a ...
 • Field Instrument with HART Interface 

  Kunz, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This paper describes design and development of of creating field instrument demonstration module. Module is capable of measuring multiple sensors such as thermocouples, RTD, or pressure sensor, analogue sensor simulation ...
 • Generování grafů v DIAdemu z LabVIEW 

  Kučera, Karel
  Cílem této práce je vytvoření programu který bude vytvářet a ukládat grafy pomocí programu DIAdem. Program je rozdělen do dvou částí kdy jedna se nachází v prostředí LabVIEW a druhá jako script v jazyce VBS. Výsledné řešení ...
 • Metody měření frekvence kmitů 

  Kunz, Jan
  Bakalářská práce se zabývá problematikou metod měření frekvence a fáze a metodikou porovnání jejich vlastností. Jsou rozebrány požadavky na tyto metody a problémy vyskytující se při měření. Část práce je věnována různým ...
 • Měření parametrů energy harvesterů 

  Kašpárek, Ondřej
  V posledních letech se výkonové výstupy piezoelektrických energy harvesterů zvýšily natolik, že konkurují jiným typům energy harvestingu, a proto je nutná jejich dostatečná parametrizace. Pomocí dvou vytvořených systémů ...
 • Měření průtoku plynů 

  Majvald, František
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku tepelných snímačů průtoku. Jsou zde krátce popsány základní vlastnosti proudící tekutiny a základní pojmy v oboru měření průtoku a možnosti jeho měření. Podrobněji je zde ...
 • Měření průtoku tekutin 

  Pátek, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem tepelného snímače průtoku. V teoretické části jsou stručně popsány druhy průtoků, obecné vztahy mechaniky tekutin a různé metody měření průtoku. Druhá, praktická část této bakalářské ...
 • Měření změn parametrů MEMS gyroskopů 

  Raichl, Petr
  Práce se zabývá určováním parametrů MEMS gyroskopů pomocí Allanovy odchylky. V úvodu je popsán princip gyroskopů. V první části jsou popsány deterministické a stochastické parametry. Také jsou popsány metody určování těchto ...
 • Návrh komplexního automatizovaného systému pro akvaristy 

  Hedvíček, Michal
  Diplomová práce se zabývá teoretickým návrhem automatizovaného řídicího systému pro akvárium a jeho následnou simulací v softwarovém prostředí Proteus ISIS. Díky simulačnímu programu lze ověřit chování procesoru při žádaných ...
 • Převodník s HART rozhraním 

  Kunz, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a vývojem demonstračního kitu pro průmyslové použití. Kit je schopen měřit více snímačů, například termočlánky, RTD, nebo tlakové snímače, a je vybaven rovněž analogovou simulací ...
 • Simple and efficient AlN-based piezoelectric energy harvesters 

  Gablech, Imrich; Klempa, Jaroslav; Pekárek, Jan; Vyroubal, Petr; Hrabina, Jan; Holá, Miroslava; Kunz, Jan; Brodský, Jan; Neužil, Pavel (MDPI, 2020-01-28)
  In this work, we demonstrate the simple fabrication process of AlN-based piezoelectric energy harvesters (PEH), which are made of cantilevers consisting of a multilayer ion beam-assisted deposition. The preferentially (001) ...
 • Tepelný průtokoměr 

  Beneš, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá ověřením vlastností termo anemometrického snímače P1K0/50. První část tvoří teoretický popis termo anemometrických principů, jejich vyhodnocování, parazitní vlivy působící na snímače a přehled ...
 • Tepelný průtokoměr 

  Mlčoch, Albert
  Práce se zabývá ověřením matematického modelu termoanemometrického snímače průtoku vody podle Kingovy rovnice. V krátkosti je popsán model a měřicí aparatura. Práce se zabývá především samotným měřením a jeho vyhodnocením. ...