Now showing items 1-2 of 2

  • Rekonstrukce automatizovaného barmana 

    Kunz, Jiří
    Práce popisuje již realizovaný přístroj barmana, jeho součásti a způsob fungování. Dále je detailně rozebrána technologie MagneMotion. Jsou popsány dostupné komponenty, jejich modifikace a použití. V praktické části je ...
  • Technologické vlivy na parametry struktury povrchu obrobené plochy 

    Kunz, Jiří
    Tato bakalářská práce se zabývá analýzou parametrů struktury povrchu u obráběných součástí, obsahuje jejich rozdělení a popis včetně názorných obrázků. Dále práce popisuje technologické vlivy, které je nejvíce ovlivňují, ...