Now showing items 1-11 of 11

 • Comparison of fatigue crack propagation behaviour in two steel grades S235, S355 and a steel from old crane way 

  Seitl, Stanislav; Pokorný, Pavel; Miarka, Petr; Klusák, Jan; Kala, Zdeněk; Kunz, Ludvík (EDP Sciences, 2020-03-05)
  Utilization of various steel grades in civil engineering allows designing bridges, bridge elements or simple structures according to their fracture mechanical properties. The service intervals of structures, which are going ...
 • Fatigue properties of B1914 superalloy at high temperatures 

  Horník, Vít; Fintová, Stanislava; Šmíd, Miroslav; Hutař, Pavel; Hrbáček, Karel; Kunz, Ludvík (Elsevier B.V., 2020-02-19)
  B1914 is a nickel-based superalloy with an increased amount of B (boron) and C (carbon) to reach an adequate amount of borides and carbides in the cast structure ensuring improved creep properties. However, the influence ...
 • Initiation of fatigue cracks in AZ91 Mg alloy processed by ECAP 

  Fintová, Stanislava; Kunz, Ludvík (IOP Publishing, 2014-08-08)
  Mechanism of fatigue crack initiation was investigated in ultrafine-grained (UFG) magnesium alloy AZ91 processed by equal channel angular pressing (ECAP). Fatigue behaviour of UFG material was compared to the behaviour of ...
 • Initiation of Fatigue Cracks in Ultrafine-grained Materials in High-cycle Fatigue Region 

  Kunz, Ludvík; Fintová, Stanislava (Elsevier, 2014-06-25)
  Initiation of fatigue cracks in materials with conventional grain (CG) size was investigated very thoroughly in the past. There is an extensive knowledge on the localization of cyclic plasticity and early crack development; ...
 • Interaction of fatigue and creep in MAR-M 247 superalloy 

  Horník, Vít; Fintová, Stanislava; Šmíd, Miroslav; Hutař, Pavel; Hrbáček, Karel; Kunz, Ludvík (Elsevier B.V., 2020-02-19)
  Lifetime of MAR-M 247 Ni-based superalloy was experimentally studied under high-frequency cyclic loading (120 Hz) with constant tensile mean stress m = 300 MPa at temperature 900 °C in air. The stress amplitude a was changed ...
 • Mikrostruktura, její stabilita a únavové vlastnosti ultrajemnozrnné mědi připravené metodou ECAP 

  Navrátilová, Lucie
  Tato disertační práce se zabývá únavovými vlastnostmi a stabilitou struktury ultrajemnozrnné (UFG) mědi připravené intenzivní plastickou deformací metodou „equal channel angular pressing“ (ECAP). Byl sledován vliv různých ...
 • Near threshold fatigue crack growth in ultrafinegrained copper 

  Arzaghi, Mandana; Fintová, Stanislava; Sarrazin-Baudoux, Christine; Kunz, Ludvík; Petit, Jean (IOP Publishing, 2014-08-08)
  The near threshold fatigue crack growth in ultrafine-grained (UFG) copper at room temperature was studied in comparison to conventional coarse-grained (CG) copper. The fatigue crack growth rates da/dN in UFG copper were ...
 • Nízkocyklové a vysokocyklové únavové vlastnosti ADI 

  Zapletal, Josef
  Práce se zabývá posouzením únavových vlastností izotermicky zušlechtěné litiny s kuličkovým grafitem. Na základě nejvhodnější kombinace pevnostních a plastických vlastností určených tahovými zkouškami byla stanovena optimální ...
 • Současné působení únavy a creepu u Ni superslitin a slitiny TiAl 

  Šmíd, Miroslav
  Cílem této doktorské práce bylo studium vlivu 10-ti minutových prodlev na chování a vlastnosti pokročilých vysokoteplotních materiálů při nízkocyklové únavě. Experimentální materiály použité v této práce jsou litá niklová ...
 • Únavové vlastnosti patinující oceli 

  Zavadilová, Petra
  Práce se zabývá řešením vlivu atmosférické koroze na únavové vlastnosti oceli ATMOFIX B. Přináší původní experimentální data charakterizující únavovou životnost materiálu s povrchem exponovaným 20 let v atmosférických ...
 • Základní mechanismy únavového a kombinovaného poškození únava-creep niklových superslitin MAR-M 247 a IN 713LC 

  Horník, Vít
  Práce je zaměřena na rozšíření poznatků o mechanismech únavového poškození a kombinovaného poškození únava-creep polykrystalických niklových superslitin MAR-M 247 a IN 713LC. V teoretické části práce jsou nejprve uvedeny ...