Now showing items 1-6 of 6

 • Initiation of fatigue cracks in AZ91 Mg alloy processed by ECAP 

  Fintová, Stanislava; Kunz, Ludvík (IOP Publishing, 2014-08-08)
  Mechanism of fatigue crack initiation was investigated in ultrafine-grained (UFG) magnesium alloy AZ91 processed by equal channel angular pressing (ECAP). Fatigue behaviour of UFG material was compared to the behaviour of ...
 • Mikrostruktura, její stabilita a únavové vlastnosti ultrajemnozrnné mědi připravené metodou ECAP 

  Navrátilová, Lucie
  Tato disertační práce se zabývá únavovými vlastnostmi a stabilitou struktury ultrajemnozrnné (UFG) mědi připravené intenzivní plastickou deformací metodou „equal channel angular pressing“ (ECAP). Byl sledován vliv různých ...
 • Near threshold fatigue crack growth in ultrafinegrained copper 

  Arzaghi, Mandana; Fintová, Stanislava; Sarrazin-Baudoux, Christine; Kunz, Ludvík; Petit, Jean (IOP Publishing, 2014-08-08)
  The near threshold fatigue crack growth in ultrafine-grained (UFG) copper at room temperature was studied in comparison to conventional coarse-grained (CG) copper. The fatigue crack growth rates da/dN in UFG copper were ...
 • Nízkocyklové a vysokocyklové únavové vlastnosti ADI 

  Zapletal, Josef
  Práce se zabývá posouzením únavových vlastností izotermicky zušlechtěné litiny s kuličkovým grafitem. Na základě nejvhodnější kombinace pevnostních a plastických vlastností určených tahovými zkouškami byla stanovena optimální ...
 • Současné působení únavy a creepu u Ni superslitin a slitiny TiAl 

  Šmíd, Miroslav
  Cílem této doktorské práce bylo studium vlivu 10-ti minutových prodlev na chování a vlastnosti pokročilých vysokoteplotních materiálů při nízkocyklové únavě. Experimentální materiály použité v této práce jsou litá niklová ...
 • Únavové vlastnosti patinující oceli 

  Zavadilová, Petra
  Práce se zabývá řešením vlivu atmosférické koroze na únavové vlastnosti oceli ATMOFIX B. Přináší původní experimentální data charakterizující únavovou životnost materiálu s povrchem exponovaným 20 let v atmosférických ...