Now showing items 1-2 of 2

  • Uživatelsky příjemná animovaná komunikace se systémem OLAP 

    Kupčík, Jaroslav
    Komplikovanost modelů vícedimenzionálních dat a práce s nimi nikterak nezlepšuje kvalitu uživatelské přívětivosti aplikace s nimi pracující. Jednou z možností jak vyřešit zmírnění negativního vlivu této skutečnosti na ...
  • Vícedimenzionální data v systému OLAP 

    Kupčík, Jaroslav
    Práce se zabývá problematikou multidimenzionálních dat v systému OLAP, zejména jejich vizualizací na dvourozměrné obrazovce. Stručně je zde rozebrán způsob uložení dat v multidimenzionální databázi a formální popis struktury ...