Now showing items 1-8 of 8

 • Lead-Acid Battery Evaluation Based On Opencircuit Voltage Fluctuation Measurement 

  Kuparowitz, Tomáš; Kuparowitz, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  The state of charge and the state of health are two crucial parameters of batteries. Current state of the art methods of their estimation include some as simple as measuring open circuit voltage, all the way to fuzzy logic ...
 • Použití mobilního robotu v inteligentním domě 

  Kuparowitz, Tomáš
  Zadáním této práce je prozkoumat trh a vybrat vhodný autonomní robot pro spolupráci s inteligentním domem. Součástí práce je rešerše schopností inteligentních domů v oblasti senzorických systému, možnosti zpracování získaných ...
 • Použití mobilního robotu v inteligentním domě 

  Kuparowitz, Tomáš
  Zadáním této práce je prozkoumat trh a vybrat vhodný autonomní robot pro spolupráci s inteligentním domem. Součástí práce je rešerše schopností inteligentních domů v oblasti senzorických systému, možnosti zpracování získaných ...
 • Průtokový ohřívač/chladič na principu Peltierových článků 

  Girt, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá možnostmi návrhu průtokového chlazení a ohřevu s využitím Peltierových článků. V teoretické části jsou rozebrány konvenční možnosti chlazení, princip a možnosti nasazení Peltierových článků a ...
 • Robotický fotbal v RDS 

  Kuparowitz, Tomáš
  Tato práce je zaměřena na tvorbu rešerše robotických simulátorů, vhodných pro simulaci hry robotický fotbal. Dále je v ní zvolen simulátor Microsoft Robotics Developer studio a v něm implementován algoritmus pro ovládání ...
 • Supercapacitor Parameters Dependence on Charging Duration 

  Kuparowitz, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  Supercapacitor (SC) parameters dependence on charging time is analyzed for Nesscap 2.7V / 10F. Charging was performed using constant current in the range from 0.5 A to 5 A. Reciprocal capacitance (C-1) was calculated. It ...
 • Tantalum Capacitor As A Mis Structure: Transport Characteristics Temperature Dependencies 

  Kuparowitz, Martin; Kuparowitz, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  Temperature dependencies of a leakage current in normal mode are explained on the basis of a model, in which the solid state tantalum capacitor is considered as a metal-insulatorsemiconductor (MIS) heterostructure. The ...
 • Transport a ukládání náboje ve struktuře superkondenzátoru 

  Kuparowitz, Tomáš
  Práce se zabývá studiem superkondenzátorů (SC). Výstupem je detailní studie principů přenosu náboje ve struktuře SC, ukládání energie a nový náhradní model SC, který je založen na fyzikálních zákonitostech a principech SC. ...